• NIGHTMARES THAT FRIGHTEN IN REALITY. THE CHILD MOTIF IN AMERICAN HORROR FILMS OF THE 1980s. SF 33, 2012

NIGHTMARES THAT FRIGHTEN IN REALITY. THE CHILD MOTIF IN AMERICAN HORROR FILMS OF THE 1980s. SF 33, 2012

Rafał Syska
Google Scholar Rafał Syska
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.