Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły [257]

Tom 39 (2018): Mistrz Wajda

The casualty of Jewish-Polish polemics: Revisiting Andrzej Wajda’s Korczak 1990

  • Marek Haltof
DOI
https://doi.org/10.19195/0860-116X.39.4
Przesłane
17 lipca 2018
Opublikowane
17-07-2018

Abstrakt

OFIARA POLEMIKI POLSKO-ŻYDOWSKIEJ. POWRÓT DO KORCZAKA 1990 ANDRZEJA WAJDY

Tekst Marka Haltofa Ofiara polemiki polsko-żydowskiej. Powrót do „Korczaka” 1990 Andrzeja Wajdy omawia polityczny aspekt pierwszego filmu Wajdy, który powstał po transformacji ustrojowej. Wcześniej reżyser zrealizował wiele filmów poświęconych Holokaustowi i relacjom polsko-żydow-skim. Niektóre z jego dzieł spotkały się z krytyką, często niezasłużoną, stając się zakładnikami polity-ki i „ofiarami polsko-żydowskich polemik” — jak pisze o Korczaku Lawrence Baron. Artykuł przy-bliża historię powstania filmu, sposób przedstawiania postaci Korczaka jako polskiego i żydowskiego bohatera oraz kontrowersje, jakie ten film, a zwłaszcza jego finałowa scena, wzbudził we Francji.