• Różne stany doskonałości. Proboszcz z Ambricourt według Bernanosa i Bressona

Różne stany doskonałości. Proboszcz z Ambricourt według Bernanosa i Bressona

DOI: https://doi.org/10.19195/0860-116X.40.13
Maciej Gorczyński
Google Scholar Maciej Gorczyński
Publikacja:

Abstrakt

Different state of perfectness. The priest from Ambricourt according to Bernanos and Bresson


In the paper the author draws a comparison between Georges Bernanosʼ Journal d’un curé de campagne The diary of a country priest, and Robert Bresson’s adaptation of the book. The aim of the comparison is to show, how different artistic principles affected the way the holiness is presented. The author claims that it is not actually holiness, but a peculiar state, which Saint John of the Cross called Dark Night of the Senses. The paper represents fields of literary studies, and film studies.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.