Call for papers

„Studia Filmoznawcze”, Tom 43 (2022)
Planowany termin publikacji: II połowa 2022 roku

Numer tematyczny: „Kino sensacyjne”
Redaktor numeru: Robert Dudziński (Uniwersytet Wrocławski)

Niewiele jest chyba genologicznych terminów tak trwale zakorzenionych w filmowej praktyce i okołofilmowym dyskursie jak „kino sensacyjne”. Bogactwo historycznych i współczesnych form kinowej sensacji może się zaś równać bogactwu funkcji pełnionych przez filmowe opowieści o zbrodniarzach i przestępcach. Dostarczają one szerokim rzeszom widzów rozrywki, ale służą też także za platformę dla treści kontestacyjnych i buntowniczych lub wprost przeciwnie – propagandowych i prosystemowych. Sensacyjne opowieści czasem bywają medium obserwacji społecznych, psychologicznych i filozoficznych, innym razem – stają się polem wielowymiarowej intersemiotycznej i intertekstualnej gry. To właśnie bogactwo kontekstów, w które uwikłana była i jest kategoria kina sensacyjnego, sprawia, że filmowe opowieści o zbrodni i karze stanowią tak wdzięczny przedmiot analiz i interpretacji.

Ponieważ przekonani jesteśmy, że bogactwo to wciąż nie zostało jeszcze wyczerpane, w kolejnym numerze „Studiów Filmoznawczych” chcielibyśmy się przyjrzeć szeroko pojętemu filmowi sensacyjnemu oraz rozmaitym gatunkom i podgatunkom mieszczącym się w tej obszernej kategorii: kryminałowi i antykryminałowi, thrillerowi, filmowi szpiegowskiemu, policyjnemu i milicyjnemu, heist movie itd.

Z jednej strony interesuje nas ich miejsce w kinie współczesnym – jakie filmy i seriale sensacyjne powstają dziś, o jakich zbrodniach opowiadają i w jaki sposób to robią. Do jakiego zasobu tradycji kina sensacyjnego sięga się obecnie i jak się tę tradycję wykorzystuje? W jaki sposób współczesne kryminały odnoszą się do rzeczywistości pozafilmowej? Jak i dlaczego łączą się z innymi gatunkami?

Z drugiej strony, chcielibyśmy także, aby w numerze znalazły się artykuły traktujące o historii kina sensacyjnego: o drogach rozwoju poszczególnych gatunków i podgatunków, o lokalnych obliczach filmowej sensacji, o krytycznych i odbiorczych reakcjach na produkcje kryminalne. Interesują nas zarówno studia poświęcone mniej znanym i niszowym tytułom, jak i próby rewizjonistycznego spojrzenia na dzieła uznawane już za klasyczne.

Zdając sobie sprawę z tego, że konwencja sensacyjna nie funkcjonuje tylko w obrębie kina, zapraszamy do publikacji badaczy zajmujących się także innymi mediami audiowizualnymi, zwłaszcza zaś telewizją i grami wideo.    

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie propozycji artykułów lub gotowych tekstów, a także ewentualnych pytań dotyczących numeru na adres robert.dudzinski2@uwr.edu.pl.

Na gotowe artykuły czekamy do 15 czerwca 2022 roku.

Zapraszamy również do nadsyłania tekstów do działu Varia, w którym publikowane będą artykuły niezwiązane z tematem numeru, oraz recenzji i omówień nowości wydawniczych.