O czasopiśmie

„Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi” powstały w 1974 r. z inicjatywy zmarłego w 2008 r. prof. Karola Joncy. Od przełomu związanego z upadkiem reżimu komunistycznego periodyk na równi z zagadnieniem zbrodni totalitarnych (komunistycznych, nazistowskich i faszystowskich) ujmowanych w kategoriach historycznych oraz badanych z punktu widzenia prawa, zajmuje się analizą zjawiska faszyzmu, komunizmu i nazizmu w kategoriach doktrynalnych, politologicznych, ideologicznych, socjologicznych, psychologicznych, religioznawczych i ekonomicznych.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 2300-7249
10.19195/2300-7249
Licencja

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Kontakt do redakcji

ul. Uniwersytecka 22/26
50-137 Wrocław
sfzh@wuwr.pl

Aktualny numer