Rada Redakcyjna

Przewodniczący:

Prof. Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska) marek.maciejewski@uwr.edu.pl

 

Rada Redakcyjna: