Rada Redakcyjna

Przewodniczący:

Prof. Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska) marek.maciejewski@uwr.edu.pl

 

Rada Redakcyjna:

    • Prof. dr hab. Jerzy W. Borejsza (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, Polska) jborejsza@aster.pl
    • Prof. dr hab. Henryk Malewski (Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie - Mykolo Romerio universitetas, Litwa) henryk.malewski@gmail.com
    • Prof. dr hab. Henryk Olszewski (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie; Wydział Zamiejscowy w Poznaniu; Instytut Prawa, Polska) holszewski@swps.edu.pl