Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny: dr hab. Tomasz Scheffler (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Radosław Antonów (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
prof. dr hab. Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
dr hab.  Łukasz Machaj, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
prof. dr hab. Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

Sekretarze redakcji:

Andrzej Demiańczuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
Jakub Juszczak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

Adres Redakcji: ul. Uniwersytecka 22/26, 50-137 Wrocław, sfzh@wuwr.pl