Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny:

Prof. dr hab. Marek Maciejewski (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

Redaktorzy tematyczni:

  • Dr Radosław Antonów (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
  • Prof. dr hab. Adam Bosiacki (Uniwersytet Warszawski, Polska)
  • Dr hab. Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
  • Dr Tomasz Scheffler (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
  • Dr hab. Joanna Sondel-Cedarmas (Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska)

 

Sekretarze redakcji:

  • Andrzej Demiańczuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
  • Jakub Juszczak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)
  • Dariusz Łysak (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

 

Adres Redakcji: Prof. dr hab. Marek Maciejewski, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-137 Wrocław, sfzh@wuwr.pl