Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Komitet Redakcyjny

Redaktor naczelny

dr hab. Tomasz Scheffler (Uniwersytet Wrocławski, Polska) tomasz.scheffler@uwr.edu.pl

Redaktorzy tematyczni

dr hab. Radosław Antonów (Uniwersytet Wrocławski, Polska) radoslaw.antonow@uwr.edu.pl

prof. dr hab. Adam Bosiacki (Uniwersytet Warszawski, Polska) abosiacki@uw.edu.pl

prof. dr hab. Maciej Marszał (Uniwersytet Wrocławski, Polska) maciej.marszal@uwr.edu.pl

dr hab.  Łukasz Machaj, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska) lukasz.machaj@uwr.edu.pl

prof. dr hab. Mirosław Sadowski (Uniwersytet Wrocławski, Polska) miroslaw.sadowski@uwr.edu.pl

dr hab. Joanna Sondel Cedarmas prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, Polska) joanna.sondel-cedarmas@uj.edu.pl 

Sekretarze redakcji

mgr Andrzej Demiańczuk (Uniwersytet Wrocławski, Polska) andrzej.demianczuk@uwr.edu.pl

mgr Paolo Janiszewszki (Uniwersytet Wrocławski, Polska) paolo.janiszewski@uwr.edu.pl

mgr Jakub Juszczak (Uniwersytet Wrocławski, Polska) jakub.juszczak@uwr.edu.pl

 

 

Adres Redakcji: ul. Uniwersytecka 22/26, 50-137 Wrocław, sfzh@wuwr.pl