Polityka prywatności

Wprowadzone do systemu dane i osobowe oraz adresy e-mail będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma.

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 2300-7249
10.19195/2300-7249
Licencja

Kontakt do redakcji

ul. Uniwersytecka 22/26
50-137 Wrocław
sfzh@wuwr.pl

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities