• Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Inauguracja, działalność, wyzwania i plany