Artykuły bez abstraktów; bez nazwy w spisie

Tom 28 (2005)

Meandry polityki „aryzacji” mienia niemieckich Żydów w Trzeciej Rzeszy

Karol Jonca

Strony: 325-345

pdf

Abstrakt