Artykuły bez abstraktów; bez nazwy w spisie

Tom 28 (2005)

Kobiety w Auschwitz. Feministyczna perspektywa w badaniach nad Shoah. Wybrane problemy

Joanna Stöcker

Strony: 445-460

pdf

Abstrakt