Artykuły bez abstraktów; bez nazwy w spisie

Tom 27 (2004)

Poglądy Oswalda Spenglera na państwo, politykę, rewolucję i prawo

Piotr Sosiński

Strony: 99-122

pdf

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.