Artykuły bez abstraktów; bez nazwy w spisie

Tom 27 (2004)

Wpływy niemieckie na polskie rozwiązania prawne dotyczące „osob niebezpiecznych" w okresie międzywojennym

Józef Koredczuk

Strony: 253-272

pdf