• Wspomnienie Profesora Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza

Wspomnienie Profesora Wiesława Kozuba-Ciembroniewicza

Joanna Sondel-Cedarmas
Google Scholar Joanna Sondel-Cedarmas
Publikacja:

Abstrakt

REMEMBERING PROFESSOR WIESŁAW KOZUB-CIEMBRONIEWICZ

The paper is devoted to the scholarly work of the late Prof Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, a researcher of political and legal doctrines from Kraków. The author examines the most important areas of his research, pointing to Prof Kozub-Ciembroniewicz’s fundamental role in Polish research into the Fascist doctrine. In addition, she stresses Prof Kozub-Ciembroniewicz’s contribution to the analysis of totalitarianism carried out from a broader comparative perspective, not only with regard to Italian Fascism, but also Nazism and Bolshevism.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.