• Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne