• Edukacja autorytarna. O przemocy symbolicznej w szkole

Edukacja autorytarna. O przemocy symbolicznej w szkole

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.2.12
Joanna Helios
Google Scholar Joanna Helios
Publikacja:

Abstrakt

The aim of this article is to reflect on education and the school system in the context of authoritarianism and symbolic violence. The subject reflection is based on two mental trails. The first shows that culture justifies symbolic violence at school. The second, however, treats symbolic violence in education as a manifestation of the school’s activity as a total institution.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.