• Rozważania na temat autorytaryzmu w czasach PRL na przykładzie przepisów prawnych dotyczących pracowniczych ogrodów działkowych

Rozważania na temat autorytaryzmu w czasach PRL na przykładzie przepisów prawnych dotyczących pracowniczych ogrodów działkowych

DOI: https://doi.org/10.19195/2300-7249.44.1.6
Małgorzata Kozłowska
Google Scholar Małgorzata Kozłowska
Publikacja:

Abstrakt

As it might seem, the seemingly trivial event, which was the creation of employee allotment gardens by the Act of March 9, 1949 on Employee Gardens, served the Polish United Workers’ Party to strengthen its authoritarian rule. With the help of generally applicable law standards contained in the above-mentioned act, the communist authorities gained and strengthened public support, eliminated independent structures, and confiscated private property.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.