Tom 37, Nr 4

Opublikowane: 11-03-2016

Tom 37/4 „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” kontynuuje problematykę terroryzmu i jego zwalczania podjętą w tomie 37/3. Publikacja zawiera siedem artykułów napisanych przez uczestników konferencji Rzeczpospolita Polska wobec zagrożenia terroryzmem. Problemy prawne, polityczne i społeczne. Podjęte w niej zagadnienia to między innymi: rola i zadania Służby Celnej w systemie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałaniu terroryzmowi (Dariusz Staniów), kompetencje i zadania wojewody w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym (Jakub Czudiak) czy prawnokarne instrumenty zapobiegania i zwalczania terroryzmu w polskim prawodawstwie (Mieczysław Śledź). Prezentowane artykuły mają za zadanie przybliżyć czytelnikowi niezwykle ważną i aktualną kwestię, jaką jest zagrożenie terroryzmem i metody jego zwalczania.