Tom 44, Nr 2

Opublikowane: 10-01-2023

W najnowszym numerze „Studiów nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” znalazło się sześć artykułów. Tomasz Tulejski i Adam Bosiacki analizują pojęcie totalitaryzmu w ujęciu Edumnda Burke’a. Jolanta Blicharz omawia postawę totalitarnych reżimów wobec społeczeństwa obywatelskiego, ukazując ją jako zdecydowanie wrogą. Piotr Góralski analizuje treść art. 256 polskiego kodeksu karnego zabraniającego propagowania ustrojów totalitarnych.

Kolejne artykuły poświęcone są niemieckiemu nazizmowi. Pierwszy, autorstwa Christophe’a Erica Maecke, omawia myśl Helmuta Nicolaia. W drugim Hubert Kuberski analizuje działalność antypartyzancką na terenie Białorusi, prowadzoną przez SS-Sonderbataillon Dirlewanger.

Tom wieńczy artykuł Adama Dziuroka omawiający orzecznictwo i teksty prasowe z lat 1945–1946 dotyczące skazanych w tym okresie na karę śmierci przez Specjalny Sąd Karny w Katowicach.

Pełny numer

PDF