Rada Redakcyjna

prof. Christoph Schatte (UAM Poznań) – cees@amu.edu.pl

prof. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski) – leslaw.cirko@uwr.edu.pl

† prof. Ulrich Engel (Heppenheim/IDS Mannheim)

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) – anna.malgorzewicz@uwr.edu.pl

prof. Karin Pittner (Uniwersytet Ruhry w Bochum / Ruhr-Universität Bochum) - karin.pittner@rub.de

dr Stefaniya Ptashnyk (Uniwersytet w Heidelbergu / Universität Heidelberg) - stefaniya.ptashnyk@adw.uni-heidelberg.de

prof. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet Lipski / Universität Leipzig) – rytelkuc@rz.uni-leipzig.de  

prof. María José Domínguez Vázquez (Uniwersytet Santiago de Compostela / Universidade de Santiago de Compostela) – majo.dominguez@usc.es

 

 

 

Rada Naukowa i Recenzenci

Radę Naukową oraz Recenzencką tworzą specjaliści z różnych obszarów językoznawstwa. Ich zadaniem jest opiniowanie tekstów, czuwanie nad jakością czasopisma oraz wspieranie redaktorów czasopisma w kwestiach merytorycznych. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego lub jego członek może wnieść wniosek o powołanie nowego członka Rady Naukowej lub nowego Recenzenta wraz z krótkim uzasadnieniem tego wniosku. Przyjęcie dokonuje się zwykłą większością głosów.