Rada Naukowa

prof. Elżbieta Biardzka (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – elzbieta.biardzka@uwr.edu.pl 

prof. Lesław Cirko (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Polska) – leslawcirko@gmail.com 

† prof. Ulrich Engel (Heppenheim/IDS Mannheim, Niemcy)

em. prof. dr Ernest W.B. Hess-Lüttich – hess-luettich@campus.tu-berlin.de

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – anna.malgorzewicz@uwr.edu.pl

dr hab. Anna Mystkowska-Wiertelak, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – anna.mystkowska-wiertelak@uwr.edu.pl

prof. Karin Pittner (Uniwersytet Ruhry w Bochum, Niemcy) - karin.pittner@rub.de

Priv.-Doz. Dr. phil. Stefaniya Ptashnyk (Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy) - stefaniya.ptashnyk@adw.uni-heidelberg.de

prof. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet Lipski, Niemcy) – rytelkuc@rz.uni-leipzig.de  

prof. Christoph Schatte (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Polska) – cees@amu.edu.pl

prof. María José Domínguez Vázquez (Uniwersytet Santiago de Compostela, Hiszpania) – majo.dominguez@usc.es

 

Rada Naukowa i Recenzenci

Radę Naukową oraz Recenzencką tworzą specjaliści z różnych obszarów językoznawstwa. Ich zadaniem jest opiniowanie tekstów, czuwanie nad jakością czasopisma oraz wspieranie redaktorów czasopisma w kwestiach merytorycznych. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego lub jego członek może wnieść wniosek o powołanie nowego członka Rady Naukowej lub nowego Recenzenta wraz z krótkim uzasadnieniem tego wniosku. Przyjęcie dokonuje się zwykłą większością głosów.

 

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 0137-1169
10.19195/0137-1169
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filologii Germańskiej
Uniwersytetu Wrocławskiego
pl. Biskupa Nankiera 15 b
50-140 Wrocław

wroc.linguistica@gmail.com

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • Index Copernicus
  • Cambridge Scientific Abstracts (CSA, ProQuest)
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)