Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Rada Naukowa

prof. Elżbieta Biardzka (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – elzbieta.biardzka@uwr.edu.pl 

prof. Lesław Cirko (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Polska) – leslawcirko@gmail.com 

† prof. Ulrich Engel (Heppenheim/IDS Mannheim, Niemcy)

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, Polska) – anna.malgorzewicz@uwr.edu.pl

prof. Karin Pittner (Uniwersytet Ruhry w Bochum, Niemcy) - karin.pittner@rub.de

Priv.-Doz. Dr. phil. Stefaniya Ptashnyk (Uniwersytet w Heidelbergu, Niemcy) - stefaniya.ptashnyk@adw.uni-heidelberg.de

prof. Danuta Rytel-Schwarz (Uniwersytet Lipski, Niemcy) – rytelkuc@rz.uni-leipzig.de  

prof. Christoph Schatte (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Polska) – cees@amu.edu.pl

prof. María José Domínguez Vázquez (Uniwersytet Santiago de Compostela, Hiszpania) – majo.dominguez@usc.es

 

Rada Naukowa i Recenzenci

Radę Naukową oraz Recenzencką tworzą specjaliści z różnych obszarów językoznawstwa. Ich zadaniem jest opiniowanie tekstów, czuwanie nad jakością czasopisma oraz wspieranie redaktorów czasopisma w kwestiach merytorycznych. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego lub jego członek może wnieść wniosek o powołanie nowego członka Rady Naukowej lub nowego Recenzenta wraz z krótkim uzasadnieniem tego wniosku. Przyjęcie dokonuje się zwykłą większością głosów.