Rada Redakcyjna

 

prof. Joachim Ballweg (Heppenheim/IDS Mannheim)

prof. Ulrich Engel (Heppenheim/IDS Mannheim)

dr hab. Anna Małgorzewicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

 

 

Rada Naukowa i Recenzenci

Radę Naukową oraz Recenzencką tworzą specjaliści z różnych obszarów językoznawstwa. Ich zadaniem jest opiniowanie tekstów, czuwanie nad jakością czasopisma oraz wspieranie redaktorów czasopisma w kwestiach merytorycznych. Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego lub jego członek może wnieść wniosek o powołanie nowego członka Rady Naukowej lub nowego Recenzenta wraz z krótkim uzasadnieniem tego wniosku. Przyjęcie dokonuje się zwykłą większością głosów.