Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Komitet Redakcyjny

dr hab. Edyta Błachut, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) - edyta.blachut@uwr.edu.pl

dr Marta Rogozińska (Uniwersytet Wrocławski) - marta.rogozinska@uwr.edu.pl

dr hab. Artur Tworek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski) - artur.tworek@uwr.edu.pl

 

KOMITET REDAKCYJNY jest powołany z grona pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przez Radę Instytutu na czas nieokreślony.

Komitet Redakcyjny „Studia Linguistica” tworzą:

  • Redaktor Naczelny;
  • Redaktorzy Merytoryczni (przewidziani na stałe do każdego zeszytu – 2; dodatkowi w danym zeszycie, jeśli zachodzi potrzeba – max. 3);
  • Redaktor Językowy (lub Redaktorzy Językowi, jeśli w danym zeszycie są artykuły w różnych językach).

 

Zadania Komitetu Redakcyjnego

Komitet Redakcyjny odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku – w związku z zatwierdzeniem aktualnego i otworzeniem kolejnego zeszytu „Studia Linguistica” i jest zwoływany przez redaktora naczelnego. Zadaniem Komitetu jest przyjęcie zeszytów przygotowanych do przekazania do opracowania wydawniczego, podejmowanie decyzji związanych z publikacją lub rozstrzyganie kwestii wątpliwych – związanych np. z rozbieżnościami opinii recenzentów lub złożonymi wyjaśnieniami autorów tekstów w odpowiedzi na opinie recenzentów. Zadaniem Komitetu jest pozyskiwanie dla czasopisma członków Rady Naukowej oraz Recenzentów. Zadaniem Komitetu jest również czuwanie nad jakością czasopisma.