Komitet Redakcyjny

 

dr hab. Edyta Błachut (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

prof. Lesław Cirko (Uniwersytet Wrocławski, Polska)

dr hab. Artur Tworek (Uniwersytet Wrocławki, Polska)

 

 

KOMITET REDAKCYJNY jest powołany z grona pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego przez Radę Instytutu na czas nieokreślony.

 

Komitet Redakcyjny „Studia Linguistica” tworzą:

Redaktor Naczelny;

Redaktorzy Merytoryczni (przewidziani na stałe do każdego zeszytu – 2; dodatkowi w danym zeszycie, jeśli zachodzi potrzeba – max. 3);

Redaktor Językowy (lub Redaktorzy Językowi, jeśli w danym zeszycie są artykuły w różnych językach);

 

Zadania Komitetu Redakcyjnego

Komitet Redakcyjny odbywa posiedzenia przynajmniej dwa razy w roku – w związku z zatwierdzeniem aktualnego i otworzeniem kolejnego zeszytu „Studia Linguistica” i jest zwoływany przez redaktora naczelnego. Zadaniem Komitetu jest przyjęcie zeszytów przygotowanych do przekazania do opracowania wydawniczego, podejmowanie decyzji związanych z publikacją lub rozstrzyganie kwestii wątpliwych – związanych np. z rozbieżnościami opinii recenzentów lub złożonymi wyjaśnieniami autorów tekstów w odpowiedzi na opinie recenzentów. Zadaniem Komitetu jest pozyskiwanie dla czasopisma członków Rady Naukowej oraz Recenzentów. Zadaniem Komitetu jest również czuwanie nad jakością czasopisma.