• Człowiek i obraz w myśli Gastona Bachelarda. Między antagonizmem a jednością

Człowiek i obraz w myśli Gastona Bachelarda. Między antagonizmem a jednością

DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.15.4.3
Kamila Morawska
Google Scholar Kamila Morawska
Publikacja:

Abstrakt

The aim of this article is to present the concept of man and image in Gaston Bachelard’s thought. Following the path of the antagonism of concept and image (Gilbert Durand), psychoanalytical (Sigmund Freud, Carl Gustav Jung) and hermeneutic (Leszek Brogowski) interpretations, the author presents her own interpretation of Bachelardism based on anthropological reflection (Hans Belting, Jean-Jacques Wunenburger, Max Scheler, Helmuth Plessner, Arnold Gehlen), asking about the strictly human world and its “being-in-the-world”. Its reading is based on the dynamism and the linkage between reason and imagination in the presentation of the world (Arthur Schopenhauer), which is expressed in the broadest sense in the formula of the “illustrating self”.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.