Komitet Redakcyjny

Adam Chmielewski ((Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – redaktor naczelny

Artur Pacewicz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – zastępca redaktora naczelnego

Urszula Lisowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – sekretarz redakcji

Roman Konik (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – członek zespołu redakcyjnego

Damian Leszczyński (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – członek zespołu redakcyjnego

 

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 1895-8001
10.19195/1895-8001
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
studiaphilosophica@poczta.fm

Facebook/StudiaPhilosophicaWratislaviensia

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities