Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

Komitet Redakcyjny

Zespół Redakcyjny

 

Adam Chmielewski ((Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – redaktor naczelny

Artur Pacewicz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – zastępca redaktora naczelnego

Urszula Lisowska (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – sekretarz redakcji

Roman Konik (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – członek zespołu redakcyjnego

Damian Leszczyński (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław) – członek zespołu redakcyjnego