O czasopiśmie

„Studia Philosophica Wratislaviensia” publikuje teksty z zakresu epistemologii, metafizyki, filozofii moralności i estetyki, w ujęciu zarówno systematycznym, jak i historycznym. Oryginalne teksty filozoficzne, poddawane procedurze "double-blind review", muszą charakteryzować się nowatorskim ujęciem podejmowanych zagadnień filozoficznych. Kwartalnik publikuje także artykuły dotyczące kontrowersyjnych zagadnień filozofii współczesnej, takie zwłaszcza, które przekraczają i łączą rozmaite tradycje filozoficzne. „Studia Philosophica Wratislaviensia” są również otwarte na publikację tekstów dotyczących idei ukształtowanych w kręgu polskiej i słowiańskiej kultury filozoficznej. We współpracy z zagranicznymi ośrodkami filozoficznymi kwartalnik publikuje również wydania anglojęzyczne, mające na celu promocję międzykulturowego dialogu filozoficznego. Czasopismo publikuje również recenzje interesujących monografii ze wszystkich dyscyplin filozoficznych. Współpracując z najlepszymi specjalistami w Polsce i za granicą, Zespół Redakcyjny i Rada Naukowa kwartalnika dokładają wszelkich starań, aby zachować jak najwyższy standard redakcyjny publikowanych materiałów.

 

Adam Chmielewski

Redaktor Naczelny

 

Abstrakty artykułów opublikowanych w "Studia Philosophica Wratislaviensia" - zaczynając od roku 2010 - znajdują się w bazie Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS), a także w The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (na podstawie stosownej umowy między WUWr a CEJSH), jak również w EBSCO, Federacji Bibliotek Cyfrowych i Europeanie.

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. za publikację w czasopiśmie autorzy otrzymują 70 punktów.

 

Wersja podstawowa czasopisma: drukowana.

Unikatowy adres czasopisma: wuwr.pl/spwr

Kwartalnik. Format B5

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 1895-8001
10.19195/1895-8001
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
studiaphilosophica@poczta.fm

Facebook/StudiaPhilosophicaWratislaviensia

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities