Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Nagłówek strony

O czasopiśmie

„Studia Philosophica Wratislaviensia” publikuje teksty z zakresu epistemologii, metafizyki, filozofii moralności i estetyki, w ujęciu zarówno systematycznym, jak i historycznym. Oryginalne teksty filozoficzne, poddawane procedurze "double-blind review", muszą charakteryzować się nowatorskim ujęciem podejmowanych zagadnień filozoficznych.

ISSN: 1895-8001

Czytaj więcej

Aktualny numer

Tom 17, Nr 4

Published 20 marca 2023

Issue description

Autorzy tego numeru kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia” podejmują kilka istotnych tematów filozoficznych i historycznofilozoficznych. Przedstawiona zostaje nowa wykładnia relacji między teorią wyobraźni Kanta a jego filozofią moralną. Szczególnie wa ... See the full issue

Pełny numer