O czasopiśmie

Czasopismo „Studia Philosophica Wratislaviensia” publikuje teksty z zakresu epistemologii, metafizyki, filozofii moralności i estetyki, w ujęciu zarówno systematycznym, jak i historycznym. Oryginalne teksty filozoficzne, poddawane procedurze double-blind review, muszą charakteryzować się nowatorskim ujęciem podejmowanych zagadnień filozoficznych.

Czytaj więcej
Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 1895-8001
10.19195/1895-8001
Licencja

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • CEEOL
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities

Kontakt do redakcji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
studiaphilosophica@poczta.fm

Facebook/StudiaPhilosophicaWratislaviensia

Aktualny numer