Rada Redakcyjna

Povilas Aleksandravicius, (Mykola Romeris University, Wilno, Republika Litewska)
Andrzej P. Bator (Akademia Sztuk Pięknych, Wrocław)
Tadeusz Buksiński (Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań)
Andrew N. Carpenter (The University of the Rockies, Denver, Colorado, USA)
Arkadiusz Chrudzimski (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
Abdülkadir Çüçen (Uludag University, Turcja)
Bogdan Dembiński (Uniwersytet Śląski, Katowice)
Janina Gajda-Krynicka (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Adam Grobler (Uniwersytet Opolski, Opole)
Piotr Gutowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin)
Jan Hartman (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Knut Ipsen (Ruhr-Bochum Universität, Bochum, RFN)
Stanisław Judycki (Uniwersytet Gdański, Gdańsk)
Andrzej M. Kaniowski (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Buket Korkut Raptis (Muğla Sıtkı Koçman University, Turcja)
Jan Krasicki (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Marek Łagosz (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Janusz Maciaszek (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Alasdair Maclntyre (Notre Dame University, Notre Dame, Indiana, USA)
Witold Marciszewski (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Jacek Migasiński (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Justyna Miklaszewska (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
David Miller (Warwick University, Coventry, Wielka Brytania)
Leon Miodoński (Uniwersytet Wrocławski, Wrocław)
Robert Piłat (Uniwersytet Warszawski, Warszawa)
Aldona Pobojewska (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Marek Rosiak (Uniwersytet Łódzki, Łódź)
Wojciech Sady (Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków)
Marek Sikora (Politechnika Wrocławska, Wrocław)
Andrzej Szahaj (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Tadeusz Szubka (Uniwersytet Szczeciński, Szczecin)
Jolanta Świderek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)
Jan Woleński (Uniwersytet Jagielloński, Kraków)
Jolanta Zdybel (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin)

Wydawca
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydawnictwo „Szermierz”
ISSN: 1895-8001
10.19195/1895-8001
Licencja

Kontakt do redakcji

Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Koszarowa 3
51-149 Wrocław
studiaphilosophica@poczta.fm

Facebook/StudiaPhilosophicaWratislaviensia

Indeksacja

  • EBSCO
  • Erih Plus
  • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities