Artykuły

Tom 17 Nr 3 (2022)

Odpowiedź dyskutantom

Strony: 87-101

PDF

Abstrakt

In the article, I respond to the objections and comments to my book Epistemologia. Sandwiczowa teoria wiedzy [Epistemology: A Sandwich Theory of Knowledge] formulated by the participants of the seminar held in October 2021, namely Stanisław Judycki, Damian Leszczyński, Rafał Palczewski, Wojciech Sady, Tadeusz Szubka, Włodzimierz Zięba.