Odpowiedź dyskutantom

DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.17.3.9
Adam Grobler
Google Scholar Adam Grobler
Publikacja:

Abstrakt

In the article, I respond to the objections and comments to my book Epistemologia. Sandwiczowa teoria wiedzy [Epistemology: A Sandwich Theory of Knowledge] formulated by the participants of the seminar held in October 2021, namely Stanisław Judycki, Damian Leszczyński, Rafał Palczewski, Wojciech Sady, Tadeusz Szubka, Włodzimierz Zięba.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.