Recenzje

Tom 18 Nr 2 (2023)

Etyka pamięci: refleksyjność troski [Avishai Margalit, „Etyka pamięci”]

Strony: 117-121

PDF

Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.