• Jana z Aleksandrii wskazówki co do lektury Arystotelesowego O duszy, oparte na wykładach Ammoniosa, syna Hermeiasa, i spostrzeżeniach własnych

Jana z Aleksandrii wskazówki co do lektury Arystotelesowego O duszy, oparte na wykładach Ammoniosa, syna Hermeiasa, i spostrzeżeniach własnych

wuwr wuwr
Google Scholar wuwr wuwr
Publikacja:

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.