• Między naturalizmem a deflacjonizmem ontologicznym. O poglądach Willarda Van Ormana Quine’a na analizę i ontologię

Między naturalizmem a deflacjonizmem ontologicznym. O poglądach Willarda Van Ormana Quine’a na analizę i ontologię

Artur Kosecki
Google Scholar Artur Kosecki
Publikacja:

Abstrakt

Methodological naturalism and ontological deflationism. About Willard Van Orman Quine’s views on analysis and ontology

The aim of this paper is to analyze the views of Rudolf Carnap and Willard van Orman Quine. In the paper I will argue that Quine’s approach to ontology is deflationary. I would like to refer to Price’s interpretation in which he indicates that Quine’s views were deflationary and to compare Carnap’s and Quine’s onto­logical views.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.