„Monadologia” Leibniza dziś

Tomasz Kąkol
Google Scholar Tomasz Kąkol
Publikacja:

Abstrakt

Leibniz’s Monadology today

In this article I would like to show that the famous Leibniz’s Monadology can serve not only as an admirable monument of a brilliant philosophical thought but also as an inspiration for taking up the issues which Leibniz dealt with. As a result, I chose 10 quotes from Monadology with whom I discuss, taking into account the contemporary knowledge, both scientific and philosophical.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.