• Blaski i cienie projektu demokracji radykalnej Laclau i Mouffe

Blaski i cienie projektu demokracji radykalnej Laclau i Mouffe

Paweł Dybel
Google Scholar Paweł Dybel
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.