• Muzyka jest fenomenem estetycznym, antropologicznym i społecznym. Z profesorem Gunterem Scholtzem Ruhr-Universität Bochum rozmawia dr Joanna Giel Uniwersytet Wrocławski

Muzyka jest fenomenem estetycznym, antropologicznym i społecznym. Z profesorem Gunterem Scholtzem Ruhr-Universität Bochum rozmawia dr Joanna Giel Uniwersytet Wrocławski

Joanna Giel
Google Scholar Joanna Giel
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.