• Istnienie i ujawnianie. Dwa wymiary bytu. [Emanuele Severino, „Powrót do Parmenidesa”]

Istnienie i ujawnianie. Dwa wymiary bytu. [Emanuele Severino, „Powrót do Parmenidesa”]

Mieszko Wandowicz
Google Scholar Mieszko Wandowicz
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.