• The promise of a new cultural periodization: Realism, Modernism, Postmodernism

The promise of a new cultural periodization: Realism, Modernism, Postmodernism

DOI: https://doi.org/10.19195/1895-8001.13.4.4
Tomasz Gaczoł
Google Scholar Tomasz Gaczoł
Publikacja:

Abstrakt

The promise of a new cultural periodization:Realism, Modernism, Postmodernism

This article discusses the problem of a possibility of finding a comprehensive narrative encompassing the entire course of history and forming an interpretive framework for cultural studies. The author presents Fredric Jameson’s original concept of the history of aesthetic forms: realism, modernism, postmodernism and argues that if offers a promising interpretative framework for Polish studies.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.