Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 6, Nr 3

Published 5 stycznia 2011

Issue description

Numer zawiera przede wszystkim rozprawy poświęcone filozofii anglosaskiej. Znajdujemy w nim obszerne studium Tadeusza Szubki Filozofia analityczna a pragmatyzm, rozprawy poświęcone filozofii pragmatycznej C.S. Peirce’a i R. Rorty’ego, a także myśli B. Russella. W dziale przekłady zamieszczono pierwsze polskie tłumaczenie fragmentów Zasad filozofii przyrody J. Locke’a wraz z wprowadzeniem tłumacza. Numer uzupełnia zapis wykładu Jacka Hołówki Status ludzkiego ciała, człowieka i osoby.