Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 14, Nr 3

Published 27 sierpnia 2019

Issue description

Tom 3 (2019) z serii „Studia Philosophica Wratislaviensia” obejmuje artykuły poświęcone niemieckiej filozofii końca XIX i początków XX wieku, przede wszystkim filozofii Hermanna Cohena i przedstawicieli myśli neokantowskiej (międy innymi Cassirera, Hönigswalda, Nelsona). Cohen, niemiecki filozof żydowskiego pochodzenia, to postać, którą należy łączyć także z początkiem filozofii dialogu, stąd część tekstów w zbiorze podejmuje problematykę Cohenowskiej filozofii religii i jego koncepcję judaizmu. Ponadto tom zawiera wątek wrocławski, gdyż z Wrocławiem związani byli Cohen i Cassirer (obaj w okresie wczesnej młodości), jak też postaci stanowiące przedmiot omówień dwóch kolejnych tekstów — Freudenthal i Hönigswald, którzy w tamtym czasie byli profesorami Uniwersytetu. Teksty prezentują bogaty wachlarz tematyczny, oprócz filozofii religii dotyczą wielu dziedzin: filozofii poznania, nauki, etyki, filozofii kultury i sztuki czy w końcu historii i metodologii filozofii. Z uwagi na fakt, że myśl Cohena i neokantyzmu pozostaje wciąż niedostatecznie rozpoznanym kierunkiem na gruncie polskich badań, niniejszy tom zawierający teksty znamienitych znawców przedmiotu stanowi ich istotne dopełnienie.