Tom 16 Nr 4 (2021)

Opublikowane: 31-12-2021

Wśród zróżnicowanych tematycznie artykułów zeszytu 4/2021 Studia Philosophica Wratislaviensia wyróżnia się przełomowe studium Davide Artico na temat wpływu przekonań etycznych na wzorce estetyczne na przykładzie 16-wiecznego dzieła Elia Levity Bovo Bukh, napisanego w języku jidysz, oraz dociekania historyczne Victorii Rowe Holbrook, wskazującej na intrygujące zapożyczenia ideowe między dziełami Platona a Koranem. Elżbieta Walerich pisze o racjonalnym poznaniu według Bergsona, Andrzej Lorczyk wskazuje na inspiracje myśli aksjologicznej Henryka Elzenberga, zaś Sławomir Barć wskazuje na paralele między fenomenologią Husserla i nauczaniem Buddy. Tom zamyka przekład dzieła Proklosa, poświęconego platońskiej teologii, przygotowany przez Marcina Komorowskiego.