Tom 18 Nr 1 (2023)

Opublikowane: 19-05-2023

W numerze znajdziemy analizę dotyczącą koncepcji człowieka zawartej w pismach włoskiego renesansowego filozofa Pico della Mirandoli, która powstała pod wpływem takich nurtów, jak neoplatonizm, arystotelizm oraz mistycyzm żydowski i chrześcijański. Oprócz tego znajdziemy tekst poświęcony eksperymentom myślowym przeprowadzanym w obszarze etyki, które pozwalają na rozjaśnienie znaczeń używanych w tej dziedzinie filozofii oraz na wydobycie ukrytych założeń przyjmowanych w ramach rozmaitych argumentacji etycznych. Ponadto artykuł dotyczący filozoficznego rozwoju Zygmunta Baumana, który miał przebiegać od naukowego sposobu wyjaśniania rozmaitych zjawisk społecznych ku mniej ścisłym wyjaśnieniom o charakterze raczej mądrościowym niż czysto informatywnym. Ostatni tekst przedstawia postać i poglądy filozofa medioplatońskiego Eudorosa z Aleksandrii wraz z przekładem fragmentów i testimoniów. 

Pełny numer

PDF