• Problemy kodyfikacyjne polskiego prawa administracyjnego

Problemy kodyfikacyjne polskiego prawa administracyjnego

Paulina Bieś-Srokosz
Google Scholar Paulina Bieś-Srokosz
Publikacja:

Abstrakt

Проблеми кодифікації польського адміністративного права

Кодифікація права видається річчю звичайною, при умові, коли законодавець має намір уніфікувати регулювання вибраної галузі права. В польській правовій системі, кожна юридична галузь має свій кодекс, як-от: цивільний, кримінальний і адміністративного провадження. Однак, останній із наведених не належить до прикладу уніфікації всього адміністративного права, а тільки його процедурна частина. В цій статті автор аналізує проєкт закону про основні поняття адміністративного права, котрий повинен становити приклад кодексу адміністративного права. Проте тяжко однозначно ствердити, чи є можливою фактична кодифікація цілого адміністративного права, хоча б з причини його масштабності в регулюванні кожної з ділянок нашоно життя.
Всі спроби кодифікації адміністративного права у Польщі, на жаль, протяном останніх кільканадцяти років не увінчались успіхом. Тому саму ідею так званої уніфікації регулювань в галузі адміністративного права, в тому числі номенклатури основних його понять, слід вважати за доцільну, а навідь необхідну. Причин так вважати є кілька. Хоча б з огляду на взаємовплив цивільного права на адміністративне право, внаслідок чого створюються та функціонують в юридичному обігу нові правові інституції, що мають гібридний хавактер. В результаті це породжує труднощі щодо однозначної класифікації даної правової інституції до даної юридичної галузі.
З іншого боку вартим уваги була б спроба систематизації основних понять адміністративного права. Хоча б з огляду на те, що в різних юридичних актах одне і те ж поняття дефніюється по-різному, і також тому, що створені протягом останнього десятиліття нові організаційно-правові форми заперечують свого роду однорідності понятійної системи адміністративного права.
Загальновідомо, що кодифікація адміністративного права вимагала б зміни великої кількості правових актів, але завдяки цьому можна б було створити основний каталог понять разом із притаманними їм характеристиками, котрий посприяв би правильній класифікації новостворених організаційно-прававих форм. І хоч автор є прихильником кодифікації адміністративного права, однак вважає, що правильним було б здійснення систематизації виключно основних понять та принципів, для того щоб вони стали співвіднесенням для інших юридичних регулювань.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.