Tom 11 (2020)

Artykuły

Proces tarnopolski z 1895 roku
Strony 9-18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Соціально-економічні та політико-правові передумови становлення та розвитку модерного самоврядування у Львові у другій половині ХIХ століття
Strony 19-33
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wizja roli i pozycji społecznej prawników w USA według Alexisa de Tocqueville’a a amerykański dyskurs prawniczy
Strony 35-52
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sułtangalijewszczyzna — o „muzułmańskim” marksizmie Mirsaida Sułtana-Galijewa
Strony 53-70
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ordynacje wyborcze do Sejmu i Senatu z 1989 roku w debacie parlamentarnej Sejmu PRL IX kadencji
Strony 71-89
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Логічний підхід до правової аргументації
Strony 91-109
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przestrzenna dyslokacja ośrodków władania
Strony 111-127
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Щодо проблеми законодавчого визначення державних соціальних нормативів соціальних послуг в Україні
Strony 129-142
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problemy kodyfikacyjne polskiego prawa administracyjnego
Strony 143-152
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Rozwój prawa zamówień publicznych w Polsce
Strony 153-167
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Nowe wyzwania dla odpowiedzialności deliktowej przewidzianej w polskim prawie — wybrane uwagi w związku z funkcjonowaniem tak zwanych pojazdów autonomicznych
Strony 169-195
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Definicja legalna sztucznego sposobu działania
Strony 197-206
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Оподаткування податком на доходи фізичних осіб в Україні: проблеми правового регулювання
Strony 207-215
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF