• Forma czynności prawnej według prawa cywilnego Ukrainy

Forma czynności prawnej według prawa cywilnego Ukrainy

Wołodymyr Kossak
Google Scholar Wołodymyr Kossak
Publikacja:

Abstrakt

Form of a legal act according to Ukrainian civil law

The article is devoted to a complicated issue of declaration of will in the Civil Code of Ukraine. The declaration of will of the participants in a legal act can be expressed orally and in writing. With a few exceptions established by law, the parties can choose the way in which to declare their will. In some cases the Civil Code of Ukraine allows the participants to choose a form of a legal act, and in other establishes a requirement for a certain form of a legal act. The author discusses and comments on various legal effects of non-compliance with the form of a legal act.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.