Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Tom 1

Published 1 stycznia 2010

Issue description

„Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze” są owocem wspólnych spotkań naukowych pracowników Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Narodowego Uniwersytetu Iwana Franki we Lwowie. Kiedy w styczniu 2007 r. na zaproszenie dziekana prof. Andrija Bojki wizytę we Lwowie złożył ówczesny dziekan WPAiE prof. Marek Bojarski, zadeklarowano zacieśnienie kontaktów pomiędzy pracownikami naukowymi i studentami obu uczelni. Koordynatorem do spraw tej współpracy został ze strony polskiej prof. Maciej Marszał. W następnym roku z rewizytą do Wrocławia przybyli przedstawiciele władz dziekańskich i profesorowie lwowskiej uczelni. Podczas pobytu zapoznali się z programem nauczania prawa na Uniwersytecie Wrocławskim i osiągnięciami naukowymi pracowników WPAiE. W czerwcu 2008 r. w czasie Dni Uniwersytetu Lwowskiego na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii otwarto wystawę poświęconą lwowskim profesorom, którzy po II wojnie światowej stanowili kadrę wrocławskiej nauki prawa. W trakcie otwarcia ekspozycji została podpisana umowa o współpracy wydawniczej pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim oraz Uniwersytetem Iwana Franki, na podstawie której wydawane są wspólne „Wrocławsko-Lwowskie Zeszyty Prawnicze”. Redaktorem naczelnym czasopisma z polskiej strony został prof. Maciej Marszał, z ukraińskiej prof. Andrij Bojko, a w skład komitetu redakcyjnego weszli dziekani i rektorzy obu uczelni.