Tom 1 (2010)

Artykuły

Życie, wolność, własność, bezpieczeństwo. Doktrynalne przesłanki wczesnych regulacji praw człowieka
1, 2010, Strony 13 - 39
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kilka uwag o zwalczaniu korupcji w świetle prawa europejskiego i międzynarodowego
1, 2010, Strony 101 - 127
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Słowo wstępne
1, 2010, Strony 7 - 12
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Europejska Polityka Sąsiedztwa i jej znaczenie dla państw Europy Wschodniej
1, 2010, Strony 73 - 100
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ewolucja paradygmatu procesu karnego
1, 2010, Strony 129 - 160
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Forma czynności prawnej według prawa cywilnego Ukrainy
1, 2010, Strony 177 - 194
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Sporne zagadnienia niepoczytalności w prawie karnym Ukrainy
1, 2010, Strony 161 - 176
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Kierunki rozwoju europejskiego prawa ochrony konsumenta — zarys problematyki
1, 2010, Strony 195 - 249
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
O kodyfikacji ustawodawstwa pracy na Ukrainie oraz problemach jej zgodności z podstawowymi przepisami nauki o prawie pracy
1, 2010, Strony 251 - 264
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wymuszanie wykonania obowiązków administracyjno-prawnych w wybranych krajach europejskich
1, 2010, Strony 307 - 331
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wybrane instytucje systemu finansowego samorządu terytorialnego w Polsce
1, 2010, Strony 333 - 373
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Konstytucja Polski z dnia 3 maja 1791 roku w ocenie ukraińskiego uczonego
1, 2010, Strony 41 - 72
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Koncepcja prawomocności orzeczeń sądów administracyjnych
1, 2010, Strony 265 - 305
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Pojęcie i podstawowe zasady determinujące odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
1, 2010, Strony 375 - 407
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spis treści
1, 2010, Strony 5 - 6
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF