• Konstytucja Polski z dnia 3 maja 1791 roku w ocenie ukraińskiego uczonego

Konstytucja Polski z dnia 3 maja 1791 roku w ocenie ukraińskiego uczonego

Borys Tyshchyk
Google Scholar Borys Tyshchyk
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.