Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 2 (2011)

Wieloletnia prognoza finansowa — instrument wydłużenia planowania gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego

  • Wiesława Miemiec
Przesłane
1 stycznia 2011
Opublikowane
01-01-2011

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono nowy instrument zarządzania gospodarką finansową j.s.t., jakim jest wieloletnia prognoza finansowa. Omówiono zakres przedmiotowy tego planu, a także treść integralnych części uchwały w sprawie w.p.f, jakimi są wieloletnie przedsięwzięcia i prognoza kwoty długu. Zbadano również relacje, jakie muszą wystąpić pomiędzy danymi zawartymi w tych dokumentach. Ustalono, że wieloletnia prognoza finansowa jako strategiczny plan o charakterze kroczącym, uchwalany przez organ stanowiący j.s.t. na minimalny okres czterech lat, będzie przyczyniała się do stabilizacji gospodarki finansowej j.s.t.w perspektywie dłuższej niż jeden rok budżetowy.