Tom 2 (2011)

Artykuły

Problemy ustalenia prawdy w sprawach karnych
2, 2011, Strony 5 - 18
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Działalność naukowa, publiczna i polityczna profesora i akademika Stanisława Sewerynowicza Dnistrianskiego 1870-1935
2, 2011, Strony 19 - 32
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wieloletnia prognoza finansowa — instrument wydłużenia planowania gospodarki finansowej w jednostkach samorządu terytorialnego
2, 2011, Strony 33 - 48
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Problemy regulacji prawnej adaptacji ustawodawstwa Ukrainy do europejskich standardów prawnych
2, 2011, Strony 49 - 75
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Granice tymczasowego aresztowania w polskim procesie karnym w świetle klauzuli limitacyjnej i zasady proporcjonalności
2, 2011, Strony 76 - 91
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Wariograf w Polsce i na Ukrainie: historia, stan obecny i perspektywy
2, 2011, Strony 92 - 116
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo wyborcze w czasie prób odradzania ukraińskiej państwowości po I wojnie światowej
2, 2011, Strony 117 - 134
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Status krajowych sądów konstytucyjnych w procedurze odesłań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE
2, 2011, Strony 135 - 148
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo konstytucyjne na Uniwersytecie Lwowskim w okresie międzywojennym
2, 2011, Strony 149 - 179
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Europa Środkowo-Wschodnia w poglądach Józefa Piłsudskiego po I wojnie światowej
2, 2011, Strony 181 - 213
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Przeznaczenie i właściwości towaru konsumpcyjnego jako kryteria oceny jego zgodności z umową
2, 2011, Strony 214 - 232
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Ukraina w myśli politycznej Juliusza Mieroszewskiego
2, 2011, Strony 233 - 252
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Prawo magdeburskie jako źródło kodyfikacji prawa ukraińskiego XVIII – początek ХІХ w.
2, 2011, Strony 253 - 287
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Podstawy prawne konkurencji w stosunkach pracy
2, 2011, Strony 288 - 306
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Samorząd lokalny w Galicji i jego regulacje konstytucyjno-prawne 1848 – 1918
2, 2011, Strony 307 - 332
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF
Spis treści
2, 2011, Strony 333 - 336
Zobacz abstrakt Pobierz artykuł PDF