• Prawo magdeburskie jako źródło kodyfikacji prawa ukraińskiego XVIII – początek ХІХ w.

Prawo magdeburskie jako źródło kodyfikacji prawa ukraińskiego XVIII – początek ХІХ w.

Mykoła Kobyleckyi
Google Scholar Mykoła Kobyleckyi
Publikacja:
Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.