• Wariograf w Polsce i na Ukrainie: historia, stan obecny i perspektywy

Wariograf w Polsce i na Ukrainie: historia, stan obecny i perspektywy

Ivan Kohutycz
Google Scholar Ivan Kohutycz
Publikacja:

Abstrakt

The polygraph in Poland and Ukraine: history, current status and prospects

The article deals with the issue of history, current state and prospects of the polygraph application in legal proceedings and other spheres of legal regulation in Poland and Ukraine.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.