Artykuły

Tom 2 (2011)

Przeznaczenie i właściwości towaru konsumpcyjnego jako kryteria oceny jego zgodności z umową

Strony: 214 - 232

PDF