Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Artykuły

Tom 2 (2011)

Problemy regulacji prawnej adaptacji ustawodawstwa Ukrainy do europejskich standardów prawnych

  • Vitaliy Kosovych
Przesłane
1 stycznia 2011
Opublikowane
01-01-2011

Abstrakt

The article analyses the currently existing regulatory and legal framework of Ukraine, that determines the procedure of bringing the legislature of Ukraine in accordance with that of the European Union and the Council of Europe, as one of the components of international law. The main attention is concentrated on the existing disadvantages of the legislative acts of Ukraine, which determine the rules and the procedure of the above mentioned adaptation. The article also contains suggestions of possible ways of overcoming them.

 

Artykuł zawiera analizę istniejącej obecnie na Ukrainie bazy normatywno-prawnej regulującej tryb harmonizacji prawodawstwa Ukrainy z prawem UE i Rady Europejskiej, jako elementów prawa międzynarodowego. Zwrócono uwagę na istniejące instrumenty prawne obowiązujące na Ukrainie, które określają zasady i tryb dostosowania oraz ich wady. Zaproponowano możliwe sposoby ich pokonywania.